Voćarstvo za svakoga

HomeJagoda
Jagoda je kod nas vrlo dobro poznata kultura koja se uglavnom proizvodila u vrtovima i okućnicama. U posljenje vrijeme jagoda se gaji na većim površinama kao monokultura za komercijalnu proizvodnju, potrošnju u svježem stanju, a većim dijelom za preradu.

Jagoda je višegodišnja zeljasta biljka koja daje rod prve godine, a u proizvodnji se koristi dvije do tri godine, rjeđe četiri. Vrlo se lako razmnožava. Može dati prinos u prvoj godini do 10 000kg, u drugoj i do 20 000kg, a ui tzrećoj do 15 000kg. Zapošljava mnogo radne snage i daje vrlo visok dohodak.

Zbog ovih osobina, jagoda je vrlo pogodna kultura za individualna gospodarstva kojim takorekoći odmah vraća uloženi novac uz ostvarenje visokog dohotka.
Ekološki uvjetiU našoj zemlji jagoda se može gajiti u svim krajevima. Za postizanje većeg proizvodnog uspjeha trba uvjetima klime prilagoditi sorte. U sjevernijim dijelovoima naše zemlje u izboru sorti treba odabrati uglavnom industriske srednje rane namjenjene svježoj potrošnji. Razumije se ovo je samo orijentacija. Jer pravi izbor sorti ovisit će o mnogo drugih faktora--blizina potrošačkih centara, zahtjevi za obiteljskom potrošnjom i slično.

Ipak u pojedinim krajevima mikroklima je ograničavajući faktor za uspješno gajenje jagode kao golomrazice zimi, kasni proljetni mrazevi, visoke temperature i jači vjetrovi.

Jagoda zahtijeva tla koja su plodna, duboka i bogata humusom. Treba osigurati najmanje 3 do 4% humusa. Što se tiče kiselosti najbolja su tla gdje su pH 4,5 do 6. Ne podnosi vapneno tlo.