Voćarstvo za svakoga

HomeRazmnožavanje jagoda
Jagoda se razmnožava vriježama.
Stvaranje vriježa je posebna biološka osobnost jagode koju ne posjeduje ni jedna druga voćna vrsta.Jagoda razvija vriježe iz pupova koji se nalaze u pazuhu novog lišća.
Vrijeme pojave vriježa je različito kod pojedinih sorti. Kod većine sorti ta pojava je u kolovozu(uglavnom poslije berbe).
Kod nekih može čak u svibnju, a kod nekih kasno u rujnu.
Nakon pojave vriježe se razvijaju stalno kao i lišće. One su tanke, padaju na površinu tla i stalno su sa nim u dodiru.
Na vriježama se nalaze adventivni pupovi(na nodijima)iz kojih se razvijaju (vegetativno) nove biljke jagode.
Te mlade biljčice zovu se živići - sadnice, s kojima se podižu novi jagodjaci.