Voćarstvo za svakoga

HomeSadnja voćaka


Vrijeme sadnjeSadnju voćnjaka treba obaviti u jesen. Sva dosadašnja iskustva potvrdila su da je prednost jesenske sadnje nenadoknadiva.
Sadnjom u jesen sigurnije se mogu izvesti svi pripremni radovi oko sadnje. Osim toga prenesena sadnica iz rasadnika na stalno mjesto u voćnjaku lakše "preboli" oštećenja korijena i prilagodi novim uvjetima sredine. Tokom jeseni i zime između korijena i tla uspostavi se prirodna veza. Do početka kretanja vegetacije u proliće zarastu rane na prekinutim dijelovima korijena i počinje razvoj novih sitnijih žilica.Tako se jesenskom sadnjom mlade sadnice pripreme da odmah u proliće krenu istovremeno kad i vegetacija pa ne izgube one prave dane vegetacije u kojoj je naj brži porast.
Proljetna sadnja može se opravdati samo ako se u slučaju sušnog proljeća i ljeta mogu osigurati dva do tri zalijevanja.

jesensku sadnju treba započeti odmah nakon opadanja lišća, čim se omogući vađenje sadnica u rasadniku. To je polovicom listopada. Ako postoje bilo kakvi razlozi da se rastegne vrijeme sadnje nakon već nabavljenih sadnica, tad treba prvo saditi sadnice koštićavih voćaka.

Ako se radi o podizanju većeg voćnjaka, gdje treba dugo vremena da se izvrši sadnja, može se nastaviti sve do kraja studenog, ukoliko tlo nije smrznuto. Iznimno sadnja se može produljiti sve do kretanja vegetacije, ako to dozvoljavaju vremenske prilike.