Voćarstvo za početnike

HomeSorte višanja

Majurka


Sazrjeva polovicom lipnja. To je najranija sorta višnje.
Plod je srednje krupnoće. pokožica je tamno crvena. sok je također tamnocrven, nakiselog okusa.
Srednje je bujnosti i srednje rodnosti.
Samo neoplodna je. Dobar je oprašivač za kerešku.
Preporučuje se kao najranija, ali u malom opsegu ako je plod namjenjen za preradu.
Majska rana


Sazrjeva u isto vrijeme kad i Majurka, pa spada također u najranije sorte.
Plod je srednje krupnoće. Pokožica je crvena. sok je crven. Po okusu slađa je od Majurske.
Jače je bujnosti i veće rodnosti od Majurke. Samooplodna je. Dobar je oprašivač za Kerešku.
Kao naj ranija sorta višnje bolja je od majurke, naručito ako je namjenjena za kućnu upotrebu, jer je ukusnija, bujnija, rodnija. Ne podosi dulji transport.
Maraska


Ova sorta proširena je u posebnom ekološkom priobalnom jadranskom području od Zadra do Makarske.
Poznata je po specifičnoj aromi i vrlo kvalitetnim plodovima koji se upotrebljavaju u likerskoj proizvodnji. Zbog čega je našla svoje mjesto robne proizvodnje u sadašnjenm području uzgajanja. U unutrašnjosti se nije proširila jer ne podnosi hladna i vlažna tla, pa su plodovi bez poosebne arome i slabijeg kvaliteta.
Sazrijeva za berbu krajem lipnja do prve polovice srpnja.
Bujnost je srednja, a rodnost srednja i redovna.
Samooplodna je i nije joj potreban oprašivač.
Uspješno se razvija na mršavim skeletnim tlima krša i to je uz badem jedina kultura koja u takvim teškim prilikama može naći uvjeta za rast i rodnost.

Postoje četri tipa maraske:

  • Maraska položenih grana

  • Maraska uspravnih grana

  • Duguljasta maraska

  • Poljička maraska

Kod sva četri tipa postoje male razlike u vremenu cvatnj, zriobe plodova, dimenziama, težini plodova, te odnosa težine mesa koštice. Veće razlike su u obliku krošnje, naručito položaju grana po kutu koji zatvaraju sa vertikalnom osi.