Voćarstvo za početnike

HomeUzgojni oblici višanja
Uzgojni oblici višnje najčešći su u obliku piramide koja obično ima povisoko deblo.
Problem berbe i sve većeg uvođenja strojeva zahtjevaju prikladnije uzgojne oblike.

Po redosljedu prikladnosti za širu praksu preporučuju se:

  • Pravilna palmeta s kosim granama. Lako se uzgaja a skoro sve se uzgojne operacije mogu izvesti u ljetnim intervecijama. kod sorti koje imaju uspravne grane, ovim oblikom se isprave ti nedostaci ti sortni nedostaci.

  • Etažna piramida (i ostali piramidalni oblica) dolazi u obzir s tim da deblo bude što niže zbog što lakšeg pristupa krošni kod obavljanja berbe.

Pravilna palmeta s kosim granamaUzgoj trešnje i višnje u prvoj godini sličan je kao jabuke i
Početkom srpnja odaberu se mladice za osnovne grane, a sve ostale se poviju.

Prije odabiranja grana mladice koje namjeravamo odabrati, a ako nejednako rastu, treba im usmjeravati rast bilo da se malo priklanjaju ili otklanjaju.
Pri odabiranju mladica važno je da su dobro razvijene, a manje je važno da im je rast u pravcu redova, jer obje ove vrste imaju drvo jako savitljivo pa će osnovne grane kasnije biti lako usmjeriti u pravcu redova.

Ako slučajno u početku vegetacije nema tri mladice za skeletne grane, može se gornja mladica pinciati, pa će se nakon pinciranja razviti preuranjene mladice, od kojih će se odabrati osnovne grane, a gornja preuranjena mladica ostat će za provodnicu.
Odmah nakon izbora tri osnovne grane preostale preuranjene mladice treba pincirati i nešto kasnije otkloniti vezanjem.